Thông Tin Sản Phẩm

  • Mã sản phẩm: TR62
  • Chế độ rung: 7 tần số Rung
  • Chất liệu: Silicone + ABS an toàn 100% cho người sử dụng
  • Pin: Sạc Từ Tính cách
  • Thương hiệu: DIBE
  • Chứng Nhận Chất Lượng: CE
  • Chống nước: 100% Chống nước

trung-rung-dau-tho-sieu-rung-cuc-phe trung-rung-dau-tho-sieu-rung-cuc-phe-1 trung-rung-dau-tho-sieu-rung-cuc-phe-2 trung-rung-dau-tho-sieu-rung-cuc-phe-3 trung-rung-dau-tho-sieu-rung-cuc-phe-4 trung-rung-dau-tho-sieu-rung-cuc-phe-5